Lokalhistorisk forenings skovtur 2014

Hr. og fru Madsen

Så gik det derudad

Vi tog den pæne vej ned mod møn

Så var der drikkepause

Nyord kirke

Så nåede vi Thorsvang - dejlig frokost og kaffe

Museumsdelen kaldet Samlermuseet

Bunker med underholdning

James Bond museumsdelen

Smedeværksted